Verwijzers

Vergoeding voor dieetzorg

Bij alle zorgverzekeraars wordt vanuit de basisverzekering 3 uur dieetzorg per kalenderjaar vergoed. De kosten hiervan worden verrekend met het wettelijk eigen risico.
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt ook consulten vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel er vergoed wordt, kan de cliënt op zijn polis terugvinden.

 

Artsenwijzer diëtetiek

In de artsenwijze diëtetiek staat vermeld bij welke ziekten en op welk moment de patiënt doorverwezen kan worden naar de diëtist. De artsenwijzer is te raadplegen via Artsenwijzer Diëtetiek

Verwijsformulier

Alle huisartsenpraktijken zijn in het bezit van het verwijsblok van de zelfstandig gevestigde diëtisten in de regio Amersfoort. Wanneer u niet (meer) in het bezit bent van een verwijsblok kunt u contact met ons opnemen. Wij zorgen er dan voor dat u een verwijsblok toegestuurd krijgt.

U kunt ook zelf het verwijsformulier uitprinten. Klik hier voor het verwijsformulier.

De verzekeraar vereist dat de verwijsformulieren volledig zijn ingevuld (patiëntgegevens) en ondertekend worden door de verwijzer.

 

Huisartsen Eemland Zorg

In Amersfoort en omgeving zijn veel huisartsenpraktijken aangesloten bij Huisartsen Eemland Zorg voor diabetes mellitus, COPD en CVRM.

De Amersfoortse Diëtisten Associatie (ADA) kan via Portavita ingeschakeld worden voor consultatie. Voor de aanvraag van een voedingsadvies kunt u dan “Zelfstandig gevestigde diëtisten regio Eemland” aanvinken. De aanvraag en de patiëntgegevens komen dan op de werklijst van onze praktijken. Vervolgens nemen wij contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak.

Consulten die binnen Portavita worden aangevraagd gaan niet ten koste van het eigen risico van de patiënt.

"Eten is een noodzaak, maar bewust eten is een kunst"