Informatie

De diëtisten van Diëtistenpraktijk Amersfoort-Noord zijn aangesloten bij de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Doordat regelmatig bijscholingen gevolgd worden en vakliteratuur wordt bijgehouden, is de kwaliteit van de adviezen  gegarandeerd.

 

Privacywaarborg

De titel van diëtist is wettelijk beschermd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en houdt zich aan de wettelijke voorschriften voor persoonsregistratie.

 

Klachten

Als u bij de diëtist in begeleiding bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet om de behandeling te bieden die u nodig heeft. Goed wederzijds contact is daarbij erg belangrijk.
Mocht u onverhoopt toch niet tevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht, bespreekt u dit dan in eerste instantie met uw diëtist. Gezamenlijk kan gezocht worden naar een bevredigde oplossing voor uw klacht.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website.

Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030-310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl
Er is een informatiefolder van het Klachtenloket Paramedici.
Klik hier voor de folder "Ontevreden? Blijf er niet mee zitten” .

 

 

Wilt u met ons in contact komen?

Laat uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u terug!

"Het is niet erg als je valt, als je maar niet vergeet weer op te staan"