KeiVitaal

In 2012 hebben we samen met 2 fysiotherapeuten, een huisarts en een praktijkondersteuner huisarts, het programma KeiVitaal opgezet. Dit is een leefstijlprogramma waarin de huisarts/praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtist samenwerken om mensen bewust te maken van hun leefstijl, en helpen/bijstaan om daarin een blijvende verandering aan te brengen.

We zijn in Amersfoort-Noord begonnen, maar inmiddels draait het project in bijna heel Amersfoort en Hoogland.

Wat is KeiVitaal?

KeiVitaal is een programma waarbij u onder professionele begeleiding vanuit de huisartsenpraktijk werkt aan een gezonde en actieve leefstijl. Bewegen en voeding staan daarbij centraal. In het programma is de praktijkondersteuner van uw huisarts (POH) uw aanspreekpunt. Samen bepaalt u uw persoonlijke doelen en maakt u een persoonlijk beweeg- en voedingsprogramma. Een diëtist en fysiotherapeut helpen u daarbij, in nauwe samenwerking met lokale beweegaanbieders.

Voor wie?

U kunt deelnemen aan KeiVitaal als u een inactieve leefstijl heeft én

  • Diabetes
  • Overgewicht of obesitas, al dan niet in combinatie met een verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, verhoogde bloedglucosewaarden of COPD

Het programma

KeiVitaal bestaat uit een voedings- en beweegonderdeel en duurt maximaal 1 jaar. De mate van begeleiding en intensiteit is daarbij afhankelijk van uw gezondheidssituatie én behoefte. U heeft regelmatig contact met de praktijkondersteuner, diëtist of fysiotherapeut over de voortgang.